זימון אסיפה שנתית

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/08/מודעה-לאתר-אינטרנט-לעיתונים-על-זימון-אסיפה-שנתית-1.pdf" title="מודעה לאתר אינטרנט-לעיתונים על זימון אסיפה שנתית"]

תוצאות אסיפה מיום 28.5.18

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/05/תוצ-אסיפה-מיום-28.5.18-אישור-הענקת-בונוס-בגין-2017-למנכל-החב.pdf" title="תוצ אסיפה מיום 28.5.18-אישור הענקת בונוס בגין 2017 למנכל החב"]

מודעה על דחיית אסיפה כללית

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/05/תמר-פטרוליום-מודעה-על-דחיית-אסיפה-16052018.pdf" title="תמר פטרוליום – מודעה על דחיית אסיפה 16052018"]

מודעה על כינוס אסיפה כללית

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/03/תמר-פטרוליום-מודעה-אסיפה-7.5.18.pdf" title="תמר פטרוליום – מודעה אסיפה 7.5.18"]