הודעת דלק קידוחים בק"ע הסכמים לייצוא גז טבעי למצרים מפרויקט תמר ולוויתן

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/02/הודעת-דלק-קידוחים-בקע-הסכמים-לייצוא-גז-טבעי-למצרים-מפרויקט-תמר-ולוויתן-19.02.2018.pdf" title="הודעת דלק קידוחים בקע הסכמים לייצוא גז טבעי למצרים מפרויקט תמר ולוויתן 19.02.2018"]

דוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/02/דוח-מיידי-בדבר-הצעה-פרטית-חריגה-הצעה-פרטית-מהותית-ובדבר-כינוס-אסיפה-כללית-30.1.2018.pdf" title="דוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה כללית 30.1.2018"]