תמר פטרוליום 

שחקנית חדשה בשוק האנרגיה הישראלי

תמר פטרוליום

תמר פטרוליום היא חברת תשואה המחזיקה ב- 16.75% מהזכויות בחזקות תמר ודלית. בחודש יולי 2017, רכשה החברה 9.25% מהזכויות בתמר מתוך חלקה של דלק קידוחים. לצורך כך החברה גייסה חוב והון ממשקיעים ישראלים ובינלאומיים בשווי של 980 מיליון דולר,  וניירות הערך שלה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ תחת הסימול תמרפ. 

בחודש מרץ 2018 רכשה החברה 7.5% נוספים מהאחזקות בתמר מתוך חלקה של נובל אנרג'י.
תמר פטרוליום מאפשרת חשיפה ישירה לתזרים המזומנים ממאגר "תמר", תוך הענקת אפשרות למשקיעיה ליהנות מחלוקת דיבידנדים על בסיס חצי שנתי.


מאגר תמר - מאגר איכותי ברמה עולמית


בחודש מרץ 2013 מדינת ישראל עשתה צעד משמעותי בדרכה לעצמאות אנרגטית עם תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר "תמר", כארבע שנים בלבד לאחר גילויו בשנת 2009. בעקבות פיתוח  המאגר התקבלה החלטה ממשלתית לקידום השימוש בגז הטבעי לשם הפקת אנרגיה יעילה ונקייה, והפחתת צריכת הפחם ותזקיקי נפט. כיום, מאגר הגז הטבעי "תמר" מספק את מרבית תצרוכת הגז הטבעי של ישראל, ובמהלך שנת 2017 החל המאגר לספק גז טבעי גם למפעלי ים המלח בירדן. 
מאגר תמר ממוקם כ-90 ק"מ מערבית לחיפה, כ- 5,000 מטר מפני הים ובעומק של 1,700 מטר מהקרקעית. תהליך הפקת הגז מבוסס על בארות הפקה ייחודיות, שש במספרן, באמצעותן ניתן להפיק כ- 1.1 מיליארד רגל מעוקב גז טבעי ליום. מערך הפיתוח במאגר "תמר" נבנה בדרך המייצרת יתירות אנרגטית,  ומאפשרת אספקה רציפה של גז במינימום תקלות. כתוצאה מכך, מאגר "תמר" מדורג במקום גבוה במדרג העולמי ופועל בזמינות של למעלה מ- 99%. 


הפנים של החברה


החל משנת 2017, השנה בה החלו להיסחר ניירות הערך שלה בבורסה הישראלית, נחשבת תמר פטרוליום לשחקנית משמעותית בשוק האנרגיה הישראלי.

החברה מנוהלת על ידי ליעמי ויסמן מנכ"ל החברה, יובל רייקין סמנכ"ל הכספים ואפרת חוזה – אזרד, היועצת המשפטית של החברה. לשלושתם השכלה אקדמאית ענפה וכן היסטוריה ארוכה של תפקידים משמעותיים בתחום הנפט והגז הישראלי. 
להשקעה במאגר "תמר" יתרונות מובהקים ובראשם נמצא התזרים היציב. הגידול בביקוש לגז טבעי במשק הישראלי ובשווקי הייצוא הוביל לגידול עקבי בתזרים. על פי תחזית הביקושים לגז טבעי צפוי כי הביקוש במשק רק ימשיך לעלות באופן מהותי. יתרה מכך, מרבית החוזים לאספקת גז ממאגר "תמר" הינם חוזים לטווח ארוך.