תמר פטרוליום

תמר פטרוליום היא חברה המחזיקה ב- 16.75% (מתוך 100%) מהזכויות בחזקות תמר ודלית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ תחת הסימול תמרפ. תמר פטרוליום מאפשרת חשיפה ישירה לתזרים המזומנים ממאגר "תמר".

בורסת תל אביב

TMRP

מחיר אחרון

2,071.00

אג'

שינוי באחוזים

0.24%

מחזור בע"נ

4,514.00

עדכון אחרון: 17-06-2024 11:02