חודשה הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2017/09/Tamar-27.09.2017-חודשה-הזרמת-הגז-הטבעי-ממאגר-תמר.pdf" title="Tamar 27.09.2017 חודשה הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר"]

מודעה על פרסום דוח משלים

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2017/08/מודעה-על-פרסום-דוח-משלים-03.08.2017-1.pdf" title="מודעה על פרסום דוח משלים 03.08.2017"]