ברק משרקי, מנכ"ל תמר פטרוליום

דוא"ל: Barak@tamarpetroleum.co.il