ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום

דוא"ל:  Liami@tamarpetroleum.co.il