תמיר עבודי, מנכ"ל תמר פטרוליום

דוא"ל: tamir@tamarpetroleum.co.il