שותפי תמר הגישו עתירה מנהלית נגד חברת החשמל בק"ע זכיית שותפי לוויתן במכרז לאספקת גז טבעי

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2019/04/שותפי-תמר-הגישו-עתירה-מנהלית-נגד-חברת-החשמל-בק22ע-זכיית-שותפי-לוויתן-במכרז-לאספקת-גז-טבעי.pdf" title="שותפי תמר הגישו עתירה מנהלית נגד חברת החשמל בקע זכיית שותפי לוויתן במכרז לאספקת גז טבעי"]