התקיימו מגעים ראשוניים עם הגופים המוסדיים המחזיקים באלון גז, לא עלו לכדי מו"מ

לקריאה נוספת