התקיימו התנאים והושלמה עסקת רכישת 9.25% בחזקות תמר ודלית מדלק קידוחים

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2017/07/Tamar-23.07.2017-התקיימו-התנאים-והושלמה-עסקת-רכישה.pdf" title="Tamar 23.07.2017 התקיימו התנאים והושלמה עסקת רכישה"]