הצעת שותפויות תמר לאספקת גז טבעי לחשמל לא התקבלה, השותפויות פנו לחשמל בדרישה להקפיא את תוצאות המכרז

קרא עוד