דיבידנד בסך 0.44436$ למניה,קובע: 26.9.18, תשלום 10.10.18

קרא עוד