דוח עתודות ותזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/02/דוח-עתודות-ותזרים-מהוון-מעודכנים-בחזקת-תמר-14.02.2018.pdf" title="דוח עתודות ותזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר 14.02.2018"]