דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2019/03/דוח-עתודות-ונתוני-תזרים-מהוון-מעודכנים-בחזקת-תמר-5.3.2019-.pdf" title="דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר 5.3.2019"]