דוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/02/דוח-מיידי-בדבר-הצעה-פרטית-חריגה-הצעה-פרטית-מהותית-ובדבר-כינוס-אסיפה-כללית-30.1.2018.pdf" title="דוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה כללית 30.1.2018"]