בימ"ש קיבל בקשת החברה באופן מוגבל להצטרף כמשיבה ליצוגית נגד דלק קידוחים ישראמקו ונובל

קרא עוד