הצוות
חלי אירוס
מנהלת חשבונות
בר זגורי
חשב
יניב מריג 
מנהל תחום גיאולוגיה וסביבה
נעמה רוזנבלט
מנהלת המשרד