מאגר תמר

הגז הטבעי ב'תמר' מופק באמצעות שש בארות הפקה ייחודיות, הבנויות כך שניתן להפיק מהמאגר 1.1 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי ליום.

 

במהלך ינואר 2017 החל מאגר 'תמר' לספק גז למפעלי Arab Potash Company ול-Jordan Bromine  Company בעברו הירדני של ים המלח. מדובר בהסכם יצוא הגז הראשון שאישרה ממשלת ישראל, ובמסגרתו צפויה שותפות 'תמר' לספק גז טבעי לשני המפעלים בירדן לתקופה של 15 שנה ובהיקף של מיליוני דולרים.

תגלית משמעותית ראשונה באזור

בסוף חודש מרץ 2013 החלה הפקת הגז הטבעי ממאגר 'תמר', ובכך עשתה ישראל צעד ענק לקראת עצמאות אנרגטית. ארבע שנים בלבד לאחר גילוי שדה הגז 'תמר' בינואר 2009 הושלם פיתוחו בהליך מואץ, שנועד לענות על הצורך המיידי של ישראל בגז טבעי לאור הפסקת האספקה ממצרים.

לאחר מציאת מאגרי הגז התקבלה החלטה ממשלתית לצמצם את ייצור החשמל מפחם ותזקיקי נפט, שבמהלכו נפלטים לאוויר חומרים מזהמים המסכנים את הציבור ופוגעים בסביבה, ולקדם את השימוש בגז טבעי לייצור אנרגיה נקיה ויעילה.

 

שדה 'תמר' ממוקם כ-90 ק"מ מערבית לחיפה, בעומק כולל של כ-5,000 מטר מפני הים, ובעומק מים של כ-1,700 מטר. השדה משתרע על פני שטח של 100 קמ"ר, ועובי שכבות המאגר מגיע עד ל-300 מטר. 

'תמר', בהיבט של איכות הגז, ממוקם גבוה במדרג העולמי, בשל היותו מאגר המכיל גז יבש (כ-99% מתאן), עם רמת נקבוביות וחדירות גבוהה וכן קישוריות גבוהה בין חלקי המאגר. כמו כן, פיתוח המאגר בוצע באופן שיאפשר למשק הישראלי אספקה רציפה במינימום תקלות, ואכן המאגר פועל בזמינות של כ–99.98%, ברמה הגבוהה ביותר בכל קנה מידה.

מאגר איכותי ברמה עולמית

מערך הפיתוח ב'תמר' נבנה באופן המייצר יתירות וגיבוי במערכת, הפקה ותזרים יציבים לאורך שנים. 

על פי הערכת עתודות בלתי תלויה שנעשתה ע"י NSAI אומדן עתודות הגז הטבעי במאגר עומד על כ-  11.14TCF כ- 315BCM.

נתונים בסיסיים

בעלות
כושר ייצור

עד 1.1bcf ביום
(כ- 11.5BCM בשנה)

תקציב
פיתוח ראשוני

כ-3.1 מיליארד דולר (100%)

מועד תחילת הפקה

31/03/2013

עתודות (2P)

כ-11.14TCF (כ-315BCM) גז טבעי וכ 14.5 מיליון חביות קונדנסט

סך כל השקעות בפרויקט 'תמר' עד 31/12/209

כ-4.5 מיליארד דולר (100%)

הצלחה בקנה מידה בינלאומי

פחות מ-4.5 שנים מתגלית ועד תחילת הזרמה. הזרמה רציפה

בכ-99.9% מהזמן מאז ההקמה וביקושים גבוהים מצד משקיעים בארץ ומחו"ל.

כבר בשנת 2021, ללמעלה מ-15 BCM (גידול של למעלה מ-50% ביחס לשנת 2016).

מרבית החוזים לאספקת הגז מ'תמר' הינם חוזים לטווח ארוך, המספקים תזרים קבוע לאורך זמן.

תזרים יציב

'תמר' נהנית מגידול עקבי בתזרים בשל גידול קבוע בביקושים לגז טבעי במשק המקומי ובשווקי הייצוא. 

על פי תחזית הביקושים לגז טבעי בישראל, צפויים הביקושים לגז טבעי במשק לעלות בהדרגה ולהגיע,

וזאת בעקבות סיום תכנית הפיתוח, השלמת פרויקט המדחסים, סיומו של קידוח 'תמר-8' והשלמת עלויות הסכם השימוש במתקני 'ים תטיס'. בנוסף לירידה בעלויות הרי שלא צפויות השקעות הוניות משמעותיות ברמת הפרויקט עד שנת 2022.

עלויות ההפעלה והשקעות צפויות

עלויות ההפקה נמוכות ביחס לכמות המופקת, ועיקר עלויות ההפעלה הן קבועות כך שהעלות ליחידה יורדת עם הגידול בתפוקת הגז. עד כה הושקעו בפרויקט למעלה מ-4.5 מיליארד דולר.

בשנים הקרובות צפויה ירידה בעלויות ההוניות,