השלמת הסכם המכר לרכישת 7.5% מזכויות נובל בחזקות תמר ודלית

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/03/14.03.2018-השלמת-הסכם-המכר-לרכישת-7.5-מזכויות-נובל-בחזקות-תמר-ודליתהמשך.pdf" title="14.03.2018 השלמת הסכם המכר לרכישת 7.5 מזכויות נובל בחזקות תמר ודלית,המשך"]