השלמה לדוח עתודות מיום 6.3.18

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/03/06.03.2018-השלמה-לדוח-עתודות-מיום-6.3.18-צירוף-נספחים-שנשמטו-מהדיווח-המתקן.pdf" title="06.03.2018 השלמה לדוח עתודות מיום 6.3.18-צירוף נספחים שנשמטו מהדיווח המתקן"]