דוח מיידי מתוקן בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

[pdf-embedder url="https://www.tamarpetroleum.co.il/wp-content/uploads/2018/03/01.03.2018-דוח-מיידי-מתוקן-בדבר-הצעה-פרטית-חריגה-הצעה-פרטית-מהותית-ובדבר-כינוס-אסיפה.pdf" title="01.03.2018 דוח מיידי מתוקן בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית ובדבר כינוס אסיפה"]